Syftet med ovk besiktning Göteborg

Som byggnadsägare i Göteborg är det viktigt att hålla koll på vad en ovk besiktning är och när det ska genomföras. Ovk står för obligatorisk ventilationskontroll och är en kontroll som måste göras regelbundet i många byggnader för att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska. En ovk besiktning måste utföras av en certifierad kontrollant som ska ta fram förslag för hur man kan minska energiåtgången för ventilationen utan att det leder till en sämre inomhusmiljö.

Krav på ovk besiktning Göteborg

Byggnadens ägare ansvarar för att regelbundet utföra ovk besiktning i byggnaden. Det är ägarens uppgift att välja en funktionskontrollant med kunskap kring ämnet och certifiering av ett ackrediterat certifieringsorgan. Sedan år 1991 är det krav på att genomföra Svensk ovk besiktning göteborg på många fastighetstyper. Hur ofta ventilationen behöver besiktas beror på vad för slags fastighet det handlar om. En grundregel som gäller alla fastighetstyper är att man måste utföra en ovk besiktning på fastigheter i Göteborg som ska tas i bruk för första gången. Systemet måste kontrolleras innan de körs igång för att säkerställa att de fungerar och är effektiva.

Vad kontrolleras vid ovk besiktning?

En ovk besiktning i Göteborg innefattar många olika moment. Vid alla ovk besiktningar ska det kontrolleras att ventilationssystemet inte innehåller några föroreningar som potentiellt kan ta sig ut i byggnaden. Förövrigt kontrollerar man att systemet fungerar som det ska och att skötselanvisningar och instruktioner till ventilationssystemet är lätta att komma åt. Om du ska utföra en ovk besiktning i Göteborg för första gången ska man dessutom säkerställa att ventilationssystemets funktioner och egenskaper stämmer mer de gällande föreskrifterna. Om det handlar om en återkommande besiktning ska det kontrolleras att ventilationssystemet i huvudsak fungerar i linje med de föreskrifter som tagits fram när systemet togs i bruk. Kontrollanten ska även undersöka vilka eventuella åtgärder man kan göra för att förbättra funktionen av ventilationssystemet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *