Svenska partners gruppen – certifierad trovärdighet

På senare tid har efterfrågan på sigill från Svenska partners gruppen ökat, vilket är ett bevis för att handeln blivit mer krävande. Konsumenter behöver underlag för att välja rätt leverantör och företag gynnas av certifieringar som bevisar att de är en pålitlig aktör.

Här får du lära dig mer om Svenska partners gruppen samt vilka fördelarna är för både konsumenter och företag.

Svenska partners gruppen sigill

Företag som får den slutliga certifieringen från den framgångsrik svenska partners gruppen tilldelas ett sigill som de kan använda på hemsidan, men även som en del av marknadsföringen. Det är ett bevis för att företaget är att lita på och att konsumenter kan förvänta sig en trygg handel. Sigillet blir allt mer synligt inom handeln och det betyder att den här typen av kontroller och certifiering behövs.

För att bli tilldelat sigillet från Svenska partners gruppen kan företag skicka in en förfrågan direkt via hemsidan. Därefter inleds processen i att analysera företaget i fråga och se hur pass pålitligt samt säkert det är. Företag som utmärker sig kommer få sigillet och beviset för att de är en bra samarbetspartner. Det gynnar verksamheten på flera plan, dels för att fler kunder ska välja att handla från företaget, dels som en positiv profilering.

Konsumenter behöver trygghet

I takt med att handeln i högre grad övergått till att omfatta e-handel har också efterfrågan på trovärdiga aktörer ökat. Det är en riskabel process att handla från okända aktörer utan någon tidigare relation. Därför är just Svenska partners gruppen en viktig del av en omfattande process. Sigillet är en trygghet för kunder och konsumenter som letar efter säkra och pålitliga leverantörer att handla av på nätet.

Är du nyfiken på vilka företag som är certifierade av Svenska Partners gruppen kan du enkelt begära en lista via mejl.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *