Författare: admin

Vad ingår i fastighetsservice Stockholm?

Fastighetsservice är något som behövs i alla fastigheter i Sverige, inte minst i Stockholm. Det är inte alltid man ser fastighetsservice utföras och det är lätt att glömma bort hur mycket jobb det faktiskt ligger bakom skötseln av alla fastigheter. Löpande underhåll är grundläggande för att bibehålla en fin och fräsch fastighet. Det är lika […]

Transaktionsrådgivning är viktigt!

När du står inför läget att genomgå företagsförsäljning eller -köp kan en transaktionsrådgivare vara nyckeln till en framgångsrik och lönsam transaktion. Med en transaktionsrådgivares hjälp behöver du inte oroa dig för några komplicerade gömda finansiella detaljer eller juridiska fallgropar. Vid företagsförsäljningar och -köp är det oerhört viktigt att anlita en transaktionsrådgivare. Det är lätt att […]

Syftet med ovk besiktning Göteborg

Som byggnadsägare i Göteborg är det viktigt att hålla koll på vad en ovk besiktning är och när det ska genomföras. Ovk står för obligatorisk ventilationskontroll och är en kontroll som måste göras regelbundet i många byggnader för att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska. En ovk besiktning måste utföras av en certifierad kontrollant […]